OBS! Hvis du allerede har registrert deg for kjøp eller salg må du likevel registrere deg på nytt for innleie/utleie

Registrering
Trinn 1: Basisinformasjon

Organisasjonsnummer
Firmanavn
Kontaktperson
Fylke
Produsentnummer
Hvor stor kvote for levering av melk har du/dere i år?
(Oppgi total nåværende kvote. Du vil senere få muligheten til å oppgi hvor mye du ønsker å leie ut eller leie fra andre)
Melkekvote kumelk l/år
 

1. Basisinformasjon
  2. Kontaktinformasjon
  3. Epostbekreftelse
  4. Innlogging
  5. Utleie eller innleie