Du er ikke logget inn. Logg inn
 
Førstesiden
Kvoter til leie
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss

 

Om melkebørs

Dersom du ønsker å kjøpe eller selge melkekvote, velger du seksjon for kjøp/salg i ruten til venstre.

Dersom du ønsker å leie ut eller leie inn melkekvote , må du begynne med å registrere deg. Om du tidligere har registrert deg på kjøp/salg må du allikevel registrere deg på nytt i leie-seksjonen.

Om du ønsker å se hva som er lagt ut på hvert enkelt fylke, går du inn på 'Kvoter til leie' i meny til venstre og velger deretter det fylket du er interessert i. En kan også komme inn på utleie/innleie ved å velge ”Statistikk” i meny-bildet. Deretter velger en fylkesstatistikk eller landsstatistikk.

UTLEIE/INNLEIE

Det starter med at utleier og innleier registrerer seg ved å velge 'Registrer deg' i menyen til venstre. Her legges det inn det kvantum som ønskes leid ut/inn og prisen. Disse ønskene kaller vi for utleieønsker og innleieønsker.

Utleier/innleier har mulighet til å justere på sine utleieønsker/innleieønsker når som helst ved bruk av eget tildelt brukernavn og passord.

Når prisen fra utleier sammenfaller med pris gitt av innleier, er det grunnlag for handel. Da tas ønske om utleie og innleie av melkebørsen. De involverte parter vil da motta et Handelsforslag, pr. e-post eller pr. brev som de skriver under på og bekrefter pris og kvantum. Videre vil utleier og innleier motta en kontrakt som de skal underskrive.

Kjøper betaler en provisjon på 5 % av årlig leiepris for hvert år i avtaleperioden. Provisjonen betales i sin helhet ved kontraktinngåelse. (Det betyr at man ved kontraktinngåelse betaler en provisjon på 25% av årlig leiesum, og denne provisjonen gjelder for hele 5 års perioden.) Minsteprovisjonen er 2000 kroner eks mva.

NOKO AS vil bidra til at avtaler omkring formidling av melkekvoter kan foregå etter forskrifter og gjeldene regelverk.Vi vil bistå med råd og hjelp knyttet til utfylling av nødvendige skjemaer ved innrapportering til SLF, informasjon og veiledning ved valg av finansiering mv.

BAKGRUNN FOR LEIE

I jordbruksoppgjøret 2008 ble avtalepartene enige om å innføre anledning til kvoteleie. Regelverket for kvoteleie finner vi forskriftsfestet i forskrift 07.01.2003 nr.14 om kvoteordningen for melk.

Bakgrunnen var å få økt fleksibilitet i kvoteordningen.

Kort om reglene

  • Kun eier av landbrukseiendom med kvote kan leie ut kvote
  • Kun eier av landbrukseiendom med kvote kan leie inn kvote
  • Utleier må minimum leie ut 10 000 liter kumelkkvote til hver leietager
  • Eier av landbrukseiendom kan ikke være både utleier og innleier samtidig
  • Til å begynne med måtte leieperioden avtales for minimum 5 år, men nå er det også mulig å avtale kortere leieperiode. Vi antar at du vil leie eller leie ut for 5 år med mindre du kontakter oss og opplyser om noe annet.
  • Foretak kan også leie ut kvote. Dersom du skal leie ut kvote du ikke eier selv, må du ha samtykke fra eier til å gjøre dette.

Produksjonstak
Tidligere har det vært et produksjonstak på 412 000 liter for enkeltpersonsforetak, og 773 000 for samdrifter, men fra 1. jauar 2015 er produksjonstaket hevet til 900 000 for alle.

Leid kvote kan tas i bruk fra og med påfølgende kvoteår.

Avtale om privat leie har samme krav som for privat salg. Partene må være fra samme fylke eller omsetningsregion. Søknaden skal være sendt innen 1. august for å være gjeldende for påfølgende kvoteår .

Mer om leie av kvote på www.slf.dep.no

 

Norsk Kornomsetning ANS fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten.
Copyright © 2002-2009 Thore Farmen og Olaf Holm All rights reserved.
webmaster@noko.no