Du er ikke logget inn. Logg inn
 
Førstesiden
Kvoter til leie
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden 2018
  Avtaleinngåelses-
perioden 2017
Fylke   Utleie-
ønsker
Innleie-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter utleid Gjennom-
snittspris
  Antall liter utleid Gjennom-
snittspris
Aust-Agder, Vest-Agder   0 0 -   0   0
Buskerud   0 160 000 0,50   0   0
Finnmark   0 0 -   0   0
Hedmark   192 262 2 529 005 1,35   0   81 007 1,20
Hordaland, Sogn og Fjordane   272 548 578 373 0,85   0   0
Møre og Romsdal   146 289 2 337 299 1,45   43 192 1,40   31 655 1,03
Nordland   0 365 000 0,80   0   24 000 1,00
Oppland   0 4 495 218 1,30   0   60 000 1,00
Oslo og Akershus   0 640 000 0,50   0   0
Rogaland   120 000 955 000 1,55   0   0
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag   139 144 915 000 1,65   0   0
Telemark   0 210 000 1,00   0   0
Troms   0 410 000 0,40   0   0
Østfold, Vestfold   0 378 000 0,60   0   0
Prisantydningen er snittet mellom laveste utleieønske og høyeste innleieønske. I de fylkene der det ikke finnes både utleieønsker og innleieønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. mars hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.oktober for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. oktober hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2009, avsluttes 1. oktober 2009. Avtaler om leie inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. mars 2010.