Du er ikke logget inn. Logg inn
 
Førstesiden
Kvoter til leie
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden 2023
  Avtaleinngåelses-
perioden 2022
Fylke   Utleie-
ønsker
Innleie-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter utleid Gjennom-
snittspris
  Antall liter utleid Gjennom-
snittspris
Agder   0 150 000 1,25   0   0
Møre og Romsdal   390 009 0 0,75   0   0
Oslo og tidligere Akershus   41 900 0 0,50   0   0
Rogaland   136 500 260 000 1,58   0   0
Tidligere Buskerud   0 200 000 0,50   0   0
Tidligere Finnmark   0 0 -   0   0
Tidligere Hedmark   0 175 000 1,35   0   0
Tidligere Nordland   0 100 000 0,80   0   0
Tidligere Oppland   0 439 000 1,10   0   0
Tidligere Telemark   0 0 -   0   0
Tidligere Troms   138 000 0 0,75   0   0
Tidligere Østfold og Vestfold   0 0 -   0   0
Trøndelag   80 000 50 000 1,05   0   0
Vestland   0 169 751 0,80   0   0
Prisantydningen er snittet mellom laveste utleieønske og høyeste innleieønske. I de fylkene der det ikke finnes både utleieønsker og innleieønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. mars hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.oktober for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. oktober hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2009, avsluttes 1. oktober 2009. Avtaler om leie inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. mars 2010.