Du er ikke logget inn. Logg inn
 
Førstesiden
Kvoter til leie
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden 2020
  Avtaleinngåelses-
perioden 2019
Fylke   Utleie-
ønsker
Innleie-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter utleid Gjennom-
snittspris
  Antall liter utleid Gjennom-
snittspris
Aust-Agder, Vest-Agder   0 150 000 1,25   0   0
Buskerud   0 310 000 0,55   0   0
Finnmark   0 0 -   0   0
Hedmark   0 1 331 005 1,25   0   0
Hordaland, Sogn og Fjordane   223 977 550 204 0,93   0   0
Møre og Romsdal   199 662 1 693 190 1,20   0   111 545 1,05
Nordland   68 884 205 000 1,00   0   0
Oppland   190 000 2 915 218 1,23   0   0
Oslo og Akershus   0 240 000 0,50   0   0
Rogaland   0 690 000 1,10   0   0
Telemark   0 30 000 1,00   0   0
Troms   0 0 -   0   0
Trøndelag   0 620 000 1,50   0   0
Østfold, Vestfold   0 300 000 0,60   0   100 000 0,70
Prisantydningen er snittet mellom laveste utleieønske og høyeste innleieønske. I de fylkene der det ikke finnes både utleieønsker og innleieønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. mars hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.oktober for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. oktober hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2009, avsluttes 1. oktober 2009. Avtaler om leie inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. mars 2010.