Du er ikke logget inn. Logg inn
 
Førstesiden
Kvoter til leie
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden 2021
  Avtaleinngåelses-
perioden 2020
Fylke   Utleie-
ønsker
Innleie-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter utleid Gjennom-
snittspris
  Antall liter utleid Gjennom-
snittspris
Agder   0 150 000 1,25   0   0
Møre og Romsdal   25 000 0 1,50   0   53 000 1,00
Oslo og tidligere Akershus   41 900 0 1,00   0   0
Rogaland   183 709 340 000 1,40   0   0
Tidligere Buskerud   0 200 000 0,50   0   0
Tidligere Finnmark   0 0 -   0   0
Tidligere Hedmark   0 331 005 1,50   0   0
Tidligere Nordland   0 215 000 1,00   0   0
Tidligere Oppland   81 428 959 000 1,33   0   0
Tidligere Telemark   0 0 -   0   0
Tidligere Troms   0 0 -   0   0
Tidligere Østfold og Vestfold   0 0 -   0   0
Trøndelag   142 741 360 000 1,23   0   0
Vestland   113 341 129 591 0,90   0   0
Prisantydningen er snittet mellom laveste utleieønske og høyeste innleieønske. I de fylkene der det ikke finnes både utleieønsker og innleieønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. mars hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.oktober for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. oktober hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2009, avsluttes 1. oktober 2009. Avtaler om leie inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. mars 2010.