Du er ikke logget inn. Logg inn
 
Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss

   

 

 

Velkommen til melkebørsen.

Dersom du ønsker å kjøpe eller selge melkekvoter, må du begynne med å registrere deg.

Dersom du vil se hva andre er villig til å betale for melkekvoter, eller hva de er villige til å selge for velger du "Statistikk" i menyen til venstre. Derretter velger du fylkesstatistikk eller landsstatistikk. Du kan også velge "Kjøp & salg" i menyen til venstre.

Kjøp og salg av melkekvote
Det starter med at kjøper og selger registerer seg ved å velge "Registrer deg" i menyen til venstre. Her legges det inn kvantum som ønskes kjøpt eller solgt og til hvilken pris. Selger og kjøper har mulighet til å justere pris og evt. kvantum underveis. Når prisen til selger og kjøper er sammenfallende, er det grunnlag for en handel. Da tas salgsønske og kjøpsønske av melkebørsen. Kjøper og selger vil motta et Handelsforslag som de skriver under på og bekrefter pris og kvantum. Når kjøper har betalt en provisjon på 4 % av salgssummen (minstreprovisjonen er kr 2000 eks mva), vil kjøper og selger motta en kontrakt som de skal skrive under på i fellesskap.

NOKO AS vil bidra til at kjøp og salg av melkekvoter kan foregå etter forskrift og regelverk. Dte kreves at kjøper stiller med bankgaranti. Vi vil bistå med råd og hjelp knyttet til utfylling av nødvendige skjemaer ved innrapportering til SLF, informasjon og veiledning ved valg av finansiering mv.

Bakgrunn for fri omsetning av melkekvoter
I 2014 kom nye regler for salg av melkekvoter. For kvoteåret 2015 (altså avtaler om salg som inngås innen 1. august 2014) tillates det at inntil 80 prosent av melkekvoten selges privat.

Kvoten kan kun selges innen det fylket der gården med den aktuelle kvote er plassert. Unntaket her er Østlands-regionen som består av Akershus og Oslo. Innenfor denne regionen kan melkekvotene omsettes på tvers av fylkesgrensen.

Melkebørsen sørger for at melkekvoter som er til salg gjøres kjent for interessenter i det aktuelle fylke/region. Dette er til fordel for både kjøpere og selgere.

Produksjonstak
Tidligere har det vært et produksjonstak på 412 000 liter for enkeltpersonsforetak, og 773 000 for samdrifter, men fra 1. jauar 2015 er produksjonstaket hevet til 900 000 for alle.


 

Norsk Kornomsetning ANS fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten.
Copyright © 2002 Thore Farmen og Olaf Holm All rights reserved.
webmaster@noko.no