Du er ikke logget inn. Logg inn
 
Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss

   

 

 

Nyheter

Nå kan du selge 80%
[01.07.14]
Fra nå av er andelen av melkekvoten som kan selges på det åpne markedet økt til 80%. I år er fristen for å inngå avtaler 1. august 2014. Denne fristen gjelder både salg og leie.
Borgen Aktiemølle AS og Vestfold Landbruk AS har innledet fusjonsforhandlinger
[03.09.10]
02.09.10. Borgen Aktiemølle og Vestfold Landbruk / Norgesfôr Vestfold har innledet fusjonsforhandlinger, hvor målet er å møte fremtidens konkurransesituasjon gjennom forbedret og mer effektiv anleggs- og kostnadsstruktur.
Jordbruksoppgjøret: Stortingsproposisjonen er klar til behandling
[02.06.09]
I dag sendes resultatet av årets jordbruksoppgjør over til næringskomiteen for videre behandling som St.prop. nr. 75 (08-09)
Store behov for investeringar på mjølkebruka på Jæren
[02.06.09]
Produsentlaga til Tine og lokallaga til Norges Bondelag på Jæren har i samarbeid sendt eit brev til Strategigruppa vedrørande retningslinjene for tildeling av BU-midlar.
Boplikten splitter bønder
[12.05.09]
Fire av ti bønder tror innskjerping av boplikten vil styrke bosettingen på landsbygda.
Les tidligere nyheter og artikler

 

Norsk Kornomsetning ANS fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten.
Copyright © 2002 Thore Farmen og Olaf Holm All rights reserved.
webmaster@noko.no