Du er ikke logget inn. Logg inn
 

Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss


   

 

 

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden 2020
  Avtaleinngåelses-
perioden 2019
Fylke   Salgs-
ønsker
Kjøps-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
Aust-Agder, Vest-Agder   0 794 815 12,00   0   0
Buskerud   0 620 000 11,30   0   0
Finnmark   0 265 000 12,50   0   0
Hedmark   0 2 645 000 17,00   0   0
Hordaland, Sogn og Fjordane   642 186 1 098 000 12,25   0   168 164 11,87
Møre og Romsdal   619 240 1 165 000 14,75   0   130 290 13,63
Nordland   0 870 541 13,00   0   119 997 12,75
Oppland   0 2 384 100 16,00   0   152 696 15,13
Oslo og Akershus   0 840 000 9,50   0   0
Rogaland   146 800 1 173 623 19,00   0   0
Telemark   0 248 000 12,00   0   0
Troms   0 680 000 8,10   0   118 666 10,15
Trøndelag   0 3 899 428 15,50   0   0
Østfold, Vestfold   0 220 000 7,00   0   0
Prisantydningen er snittet mellom laveste salgsønske og høyeste kjøpsønske. I de fylkene der det ikke finnes både salgsønsker og kjøpsønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. januar hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.august for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. august hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2014, avsluttes 1. august 2014. Avtaler om salg inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. januar 2015.