Du er ikke logget inn. Logg inn
 

Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss


   

 

 

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden 2019
  Avtaleinngåelses-
perioden 2018
Fylke   Salgs-
ønsker
Kjøps-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
Aust-Agder, Vest-Agder   0 1 141 564 12,00   0   0
Buskerud   0 440 000 10,00   0   0
Finnmark   0 265 000 5,00   0   0
Hedmark   280 000 3 140 000 20,00   0   0
Hordaland, Sogn og Fjordane   1 034 295 3 380 496 12,15   146 357 11,86   185 000 15,00
Møre og Romsdal   710 530 2 769 196 14,75   80 290 13,20   67 000 16,67
Nordland   176 938 1 092 416 14,75   119 997 12,75   101 140 14,27
Oppland   202 992 2 269 808 14,25   152 696 15,13   56 970 16,00
Oslo og Akershus   0 840 000 9,50   0   0
Rogaland   362 800 1 903 623 18,50   0   0
Telemark   0 248 000 12,00   0   0
Troms   0 680 000 8,10   118 666 10,15   67 328 10,00
Trøndelag   75 172 4 055 000 15,75   0   34 450 16,50
Østfold, Vestfold   0 990 000 10,00   0   0
Prisantydningen er snittet mellom laveste salgsønske og høyeste kjøpsønske. I de fylkene der det ikke finnes både salgsønsker og kjøpsønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. januar hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.august for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. august hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2014, avsluttes 1. august 2014. Avtaler om salg inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. januar 2015.