Du er ikke logget inn. Logg inn
 

Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Om melkebørs
Kontakt oss


   

 

 

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden 2018
  Avtaleinngåelses-
perioden 2017
Fylke   Salgs-
ønsker
Kjøps-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
Aust-Agder, Vest-Agder   0 1 021 564 10,00   0   0
Buskerud   0 460 000 6,50   0   0
Finnmark   109 000 155 000 7,50   0   0
Hedmark   0 2 835 000 14,20   0   23 375 12,00
Hordaland, Sogn og Fjordane   125 096 3 848 500 13,50   0   55 000 12,00
Møre og Romsdal   0 3 288 556 13,20   0   179 864 12,80
Nordland   332 608 1 301 875 12,50   0   0
Oppland   69 701 3 222 521 14,45   0   241 203 12,70
Oslo og Akershus   0 860 666 9,50   0   0
Rogaland   250 000 1 345 826 19,55   0   26 377 13,50
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag   0 3 860 000 12,00   0   0
Telemark   0 280 000 3,60   0   0
Troms   0 350 000 6,00   0   0
Østfold, Vestfold   0 765 000 7,00   0   92 090 8,50
Prisantydningen er snittet mellom laveste salgsønske og høyeste kjøpsønske. I de fylkene der det ikke finnes både salgsønsker og kjøpsønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. januar hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.august for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. august hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2014, avsluttes 1. august 2014. Avtaler om salg inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. januar 2015.