Du er ikke logget inn. Logg inn
 

Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Om melkebørs
Kontakt oss


   

 

 

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden
  Avtaleinngåelses-
perioden
Fylke   Salgs-
ønsker
Kjøps-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
Aust-Agder, Vest-Agder   0 1 021 564 10,00   0   0
Buskerud   0 460 000 6,50   0   0
Finnmark   109 000 85 000 6,75   0   0
Hedmark   0 2 803 000 12,70   0   0
Hordaland, Sogn og Fjordane   0 3 648 500 11,50   0   0
Møre og Romsdal   0 3 153 556 13,10   0   0
Nordland   332 608 1 151 875 12,30   0   0
Oppland   0 3 007 521 13,60   0   0
Oslo og Akershus   0 860 666 8,70   0   0
Rogaland   250 000 1 245 826 19,55   0   0
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag   0 3 860 000 12,00   0   0
Telemark   0 280 000 3,60   0   0
Troms   0 350 000 6,00   0   0
Østfold, Vestfold   0 715 000 7,00   0   0
Prisantydningen er snittet mellom laveste salgsønske og høyeste kjøpsønske. I de fylkene der det ikke finnes både salgsønsker og kjøpsønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. januar hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.august for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. august hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2014, avsluttes 1. august 2014. Avtaler om salg inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. januar 2015.
Annonser: