Du er ikke logget inn. Logg inn
 

Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss


   

 

 

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden 2018
  Avtaleinngåelses-
perioden 2017
Fylke   Salgs-
ønsker
Kjøps-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
Aust-Agder, Vest-Agder   0 1 121 564 10,50   0   0
Buskerud   0 460 000 6,50   0   0
Finnmark   438 547 155 000 7,25   0   0
Hedmark   0 2 835 000 14,20   0   23 375 12,00
Hordaland, Sogn og Fjordane   85 074 3 888 500 14,50   0   55 000 12,00
Møre og Romsdal   140 560 3 309 556 16,00   40 000 17,00   179 864 12,80
Nordland   0 1 340 735 15,00   36 140 13,80   0
Oppland   0 3 132 521 14,00   0   241 203 12,70
Oslo og Akershus   0 860 666 9,50   0   0
Rogaland   250 000 1 445 826 20,00   0   26 377 13,50
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag   0 3 920 000 16,70   0   0
Telemark   0 280 000 3,60   0   0
Troms   0 500 000 8,00   0   0
Østfold, Vestfold   0 715 000 7,00   0   92 090 8,50
Prisantydningen er snittet mellom laveste salgsønske og høyeste kjøpsønske. I de fylkene der det ikke finnes både salgsønsker og kjøpsønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. januar hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.august for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. august hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2014, avsluttes 1. august 2014. Avtaler om salg inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. januar 2015.