Du er ikke logget inn. Logg inn
 

Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss


   

 

 

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden 2019
  Avtaleinngåelses-
perioden 2018
Fylke   Salgs-
ønsker
Kjøps-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
Aust-Agder, Vest-Agder   0 1 141 564 12,00   0   0
Buskerud   0 590 000 9,00   0   0
Finnmark   289 542 265 000 7,25   0   0
Hedmark   0 2 915 000 16,50   0   0
Hordaland, Sogn og Fjordane   80 484 3 688 500 14,50   0   185 000 15,00
Møre og Romsdal   405 076 3 303 196 16,50   0   67 000 16,67
Nordland   0 1 285 735 14,00   0   111 140 14,45
Oppland   207 578 3 392 521 14,50   0   56 970 16,00
Oslo og Akershus   0 860 666 9,50   0   0
Rogaland   250 000 1 628 623 20,60   0   0
Telemark   0 310 000 10,00   0   0
Troms   0 750 000 8,10   103 666 9,50   67 328 10,00
Trøndelag   155 992 4 185 000 16,25   0   34 450 16,50
Østfold, Vestfold   63 278 715 000 8,00   0   0
Prisantydningen er snittet mellom laveste salgsønske og høyeste kjøpsønske. I de fylkene der det ikke finnes både salgsønsker og kjøpsønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. januar hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.august for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. august hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2014, avsluttes 1. august 2014. Avtaler om salg inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. januar 2015.