Du er ikke logget inn. Logg inn
 

Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss


   

 

 

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden 2024
  Avtaleinngåelses-
perioden 2023
Fylke   Salgs-
ønsker
Kjøps-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
Agder   0 120 000 12,00   0   0
Møre og Romsdal   240 803 350 000 13,50   0   0
Oslo og tidligere Akershus   0 115 000 9,50   0   0
Rogaland   336 532 700 000 20,55   0   0
Tidligere Buskerud   0 390 000 11,00   0   0
Tidligere Finnmark   0 180 000 12,50   0   0
Tidligere Hedmark   200 000 430 000 16,10   0   0
Tidligere Nordland   0 275 541 13,00   0   0
Tidligere Oppland   69 000 370 000 14,50   0   0
Tidligere Telemark   0 68 000 12,00   0   0
Tidligere Troms   62 071 300 000 9,50   0   0
Tidligere Østfold og Vestfold   0 270 000 7,00   0   0
Trøndelag   0 190 000 15,00   0   0
Vestland   0 470 000 11,50   0   0
Prisantydningen er snittet mellom laveste salgsønske og høyeste kjøpsønske. I de fylkene der det ikke finnes både salgsønsker og kjøpsønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. januar hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.august for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. august hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2014, avsluttes 1. august 2014. Avtaler om salg inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. januar 2015.