Du er ikke logget inn. Logg inn
 

Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss


   

 

 

 

 

 

    Akkurat nå   Hittil i
avtaleinngåelses-
perioden 2022
  Avtaleinngåelses-
perioden 2021
Fylke   Salgs-
ønsker
Kjøps-
ønsker
Pris-
antydning
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
  Antall liter solgt Gjennom-
snittspris
Agder   0 170 000 12,00   0   0
Møre og Romsdal   48 270 715 000 17,75   0   0
Oslo og tidligere Akershus   0 165 000 9,50   0   0
Rogaland   0 670 000 20,10   0   0
Tidligere Buskerud   0 390 000 11,30   0   0
Tidligere Finnmark   0 180 000 12,50   0   0
Tidligere Hedmark   0 840 000 18,00   0   0
Tidligere Nordland   0 275 541 13,00   0   0
Tidligere Oppland   0 566 100 16,10   0   0
Tidligere Telemark   0 68 000 12,00   0   0
Tidligere Troms   0 330 000 8,10   0   0
Tidligere Østfold og Vestfold   0 120 000 7,00   0   0
Trøndelag   0 559 428 15,50   0   0
Vestland   0 395 000 11,00   0   33 000 12,00
Prisantydningen er snittet mellom laveste salgsønske og høyeste kjøpsønske. I de fylkene der det ikke finnes både salgsønsker og kjøpsønsker oppgis den prisen som finnes som prisantydning.

Kvoteårene starter 1. januar hvert år.

Avtaler om salg eller leie må meldes inn til SLF senest innen 1.august for å få virkning i påfølgende kvoteår. I våre statistikker bruker vi derfor begrepet avtaleinngåelsesperiode om perioden frem til 1. august hvert år.

Eksempel:
Avtaleinngåelsesperioden 2014, avsluttes 1. august 2014. Avtaler om salg inngått i denne perioden trer i kraft fra neste kvoteår, altså fra 1. januar 2015.