Du er ikke logget inn. Logg inn
 
Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Om melkebørs
Kontakt oss

   

 

 

Velkommen til melkebørsen.

Dersom du ønsker å kjøpe eller selge kvoter må du begynne med å registrere deg.
Dersom du vil leie eller leie ut, må du bytte til utleieseksjonen av nettstedet vårt.

Nyheter:

Nå kan du selge 80%
[01.07.14]
Fra nå av er andelen av melkekvoten som kan selges på det åpne markedet økt til 80%. I år er fristen for å inngå avtaler 1. august 2014. Denne fristen gjelder både salg og leie.
Borgen Aktiemølle AS og Vestfold Landbruk AS har innledet fusjonsforhandlinger
[03.09.10]
02.09.10. Borgen Aktiemølle og Vestfold Landbruk / Norgesfôr Vestfold har innledet fusjonsforhandlinger, hvor målet er å møte fremtidens konkurransesituasjon gjennom forbedret og mer effektiv anleggs- og kostnadsstruktur.
Jordbruksoppgjøret: Stortingsproposisjonen er klar til behandling
[02.06.09]
I dag sendes resultatet av årets jordbruksoppgjør over til næringskomiteen for videre behandling som St.prop. nr. 75 (08-09)
Store behov for investeringar på mjølkebruka på Jæren
[02.06.09]
Produsentlaga til Tine og lokallaga til Norges Bondelag på Jæren har i samarbeid sendt eit brev til Strategigruppa vedrørande retningslinjene for tildeling av BU-midlar.
Boplikten splitter bønder
[12.05.09]
Fire av ti bønder tror innskjerping av boplikten vil styrke bosettingen på landsbygda.
Les tidligere nyheter og artikler

Annonser:

 

 

Norsk Kornomsetning ANS fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten.
Copyright © 2002 Thore Farmen og Olaf Holm All rights reserved.
webmaster@noko.no