Du er ikke logget inn. Logg inn
 
Førstesiden
Kjøp & salg
Registrer deg
Statistikk
Skjema
Nyheter
Om melkebørs
Kontakt oss

   

 

 

Velkommen til melkebørsen.

Dersom du ønsker å kjøpe/selge kvoter må du registrere deg her.

Det er endringer som følge av årets jordbruksoppgjør for de som ønsker å selge melkekvoten innen 1. august 2023.

Søknadsfristen for salg av grunnkvote for ku eller geit er 1. august 2023. Salget får virkning fra 1. januar 2024.

Eier av landbrukseiendom med grunnkvote kan selge hele eller deler av kvoten sin, hvorav inntil 100 prosent kan selges til private kjøpere innenfor samme produksjonsregion. Det vil også være mulig å selge kvote til staten, men dette er valgfritt i år.

All innmelding vil foregå digitalt, vi bistår i hele prosessen.

Se https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/regulering-og-kvoter/melkekvoter for mer informasjon om melkekvoter.

Har du solgt eller kjøpt kvote gjennom oss, og vil ha hjelp med innrapportering til myndighetene?
Da kan du klikke her for å laste ned Teamviewer.

ku

 

Norsk Kornomsetning ANS fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten.
Copyright © 2002 Thore Farmen og Olaf Holm All rights reserved.
webmaster@noko.no